Osnovna djelatnost je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, i relevantnim podzakonskim aktima. Ovisno u načinu osnivanja investicijski fondovi, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, mogu biti: Otvoreni investicijski fondovi Zatvoreni investicijski fondovi Otvoreni investicijski fond je posebna imovina bez svojstva pravnog lica.

Osniva ga i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, a čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni dio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda. Zatvoreni investicijski fond je dioničko društvo koje osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica. Dionice zatvorenih investicijskih fondova su listirane na Sarajevskoj berzi, te putem ovlaštenih profesionalnih posrednika je moguće sticanje i prodaja dionica fonda.